SÄÄNNÖT


PUIJON JOUSEN ULKOAMMUNTARADAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Puijon Jousen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ulkoradalla harjoiteltaessa.

 • Ensimmäisenä harjoittelemaan tullut täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt) Puijon Jousen jäsen toimii harjoitusten valvojana. Hän käyttää valvojalle tarkoitettua hihamerkkiä. Valvojan antamia ohjeita noudatetaan.
 • Rata-alueen ollessa pysäköintikäytössä, esim. pesäpallo-ottelun vuoksi, on jousiammunta kielletty.
 • Puijon Jouseen kuulumattomien henkilöiden on sovittava viranomaisten kanssa rata-alueen käytöstä. Seuraan kuulumattomat eivät saa käyttää radalla olevia PuijonJousen taustoja tai välineitä ilman seuran lupaa ja seuran jäsenen läsnäoloa.
 • Jäsenkortti pidetään harjoittelun aikana näkyvissä.
 • Rata-alueen ollessa pysäköintikäytössä, esim. pesäpallo-ottelun vuoksi, on jousiammunta kielletty.
 • Seuraan kuulumattomat henkilöt voivat sopia erillisistä ohjausvuoroista ohjausvuorovastaavan kanssa. Ilmoittautumiset tapahtuvat sähköpostiosoitteeseen ohjaus@puijonjousi.fi .
 • "Ammunta käynnissä" -kyltit avataan harjoitusten ajaksi. Ammunnan aikana jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan puomein ja opastein kiertämään ammuntalinja. Puomien yli tai ohi ei kulkijoita päästetä. "Ammunta käynnissä" -kyltit peitetään harjoitusten loputtua.
 • Päihteiden käyttö ja päihtyneenä liikkuminen radalla on kielletty.
 • Tupakointi radalla on kielletty. Tupakointi on sallittu rata-alueen ulkopuolella, kentän takalaidalla olevalla tupakointialueella. Tumpit heitetään niille varattuun astiaan.
 • Omat jätteet ja roskat viedään pois harjoituksista lähdettäessä. Harjoituksissa käytetyt seuran välineet ja taulut palautetaan varastoon samaan paikkaan, josta ne otettiin.
 • Radalla saa käyttää Suomen Jousiampujain Liiton alaisissa kilpailuissa sallittuja jousia ja nuolia. Taljajousen suurin sallittu voima on 60 paunaa.
 • Rikkoutuneista välineistä ilmoitetaan mahdollisimman pikaisesti johtokunnan jäsenille joko harjoituksissa tai osoitteeseen info@puijonjousi.fi .
 • Seuran jäsenille tarkoitetut radan käyttöön liittyvät ilmoitukset kiinnitetään ulkovaraston ilmoitustaululle.
 • Asiaton oleskelu radalla harjoitusten aikana on kielletty.
 • Puijon Jousen omaisuudelle tai rata-alueelle aiheutetusta ilkivallasta ilmoitetaan viranomaisille.